Live Your Dream Foundation

“Kijk naar wat je kunt, niet naar wat niet, of niet meer!”

Olaf Oosterman, initiator

Door het organiseren van (sport)evenementen slaat Live Your Dream Foundation (LYDF) een brug tussen de belevingswereld van chronisch ziek en gezond. Wist u dat 47% (!) van de wereldbevolking chronisch ziek is?

De groep jongeren met een chronische ziekte of lichamelijke aandoening wordt steeds groter o.a. vanwege voortschrijdende successen in de gezondheidzorg.

Chronisch zieke jongeren en andere jongeren die een weerstand hebben ervaren, kunnen door gezamenlijk aan sportevenementen deel te nemen veel over zichzelf en van elkaar leren. LYDF daagt hen uit om gecontroleerd grenzen te verleggen met sport als (bind-)middel. Dat dit concept werkt, is bewezen door Olaf Oosterman en zijn team tijdens de zeiltochten en andere activiteiten van LYDF (voorheen Leef je Droom) sinds 2007.

Uit de evaluaties van de afgelopen jaren blijkt dat de deelnemers veel meer bereikten dan zij zelf hadden ingeschat. Door in een volkomen nieuwe situatie persoonlijke grenzen te verkennen en te verleggen, groeit het zelfinzicht en zelfvertrouwen van de jongeren. Zij voelen zich minder beperkt en staan krachtiger in het dagelijks leven. Daarnaast bevordert het teamwork in de gemêleerde groep van ziek en gezond het wederzijds begrip en respect.

Onze Missie

Een brug slaan tussen de belevingswereld van chronisch ziek en gezond.

Onze Visie

Chronisch zieke jongeren en gezonde jongeren die een weerstand hebben ervaren kunnen door gezamenlijk aan sportevenementen deel te nemen veel van zichzelf en van elkaar leren. Dit verstevigt hun maatschappelijke positie en draagt bij aan een meer inclusieve samenleving.

Coaching / begeleiding

We organiseren sportieve uitdagingen met coaching ter empowerment van chronisch zieke jongeren en jongeren die een weerstand hebben ervaren. Ook stimuleren en begeleiden wij mensen / partijen om (samen met ons) evenementen te organiseren waaraan chronisch zieke en gezonde jongeren kunnen deelnemen.