Privacy Policy

Wij waarderen het dat u onze site bezoekt en zijn ons ervan bewust dat u bij ons te gast bent en als zodanig moet worden behandeld. We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen. Om dit te garanderen, hanteren wij een privacybeleid dat hieronder wordt weergegeven. 

Gebruik van persoonlijke informatie
Informatie die u verzendt via onze website blijft strikt vertrouwelijk. Er zal nooit gebruik worden gemaakt van uw persoonlijke gegevens als u daarvoor geen toestemming hebt gegeven. Dit wordt als volgt gewaarborgd. U kunt er zeker van zijn dat wij onze lijsten met namen en adressen niet verkopen. Als u aangeeft dat u informatie van ons wilt ontvangen, vindt u in elk bericht instructies over de manier waarop u uit de mailinglist kunt worden verwijderd zodra u dat wilt.

De enige informatie die wij automatisch verzamelen, is informatie die gerelateerd is aan het gebruik van onze website. Deze informatie is anoniem en wordt verzameld via de logbestanden van onze servers. Deze logbestanden bevatten algemene informatie, zoals het aantal bezoeken aan onze website, de gebruikte browsertypen en het aantal gedownloade bestanden. Persoonlijke gegevens worden niet geregistreerd. De informatie in deze logbestanden helpt ons om de inhoud van de site te verbeteren en af te stemmen op de voorkeuren van de bezoeker.

Vragen of opmerkingen
Wij weten dat privacy van groot belang is voor u. Als u vragen of opmerkingen hebt over ons privacybeleid, horen wij dit graag. U kunt dus altijd contact met ons opnemen. Omdat technologieën op het internet in hoog tempo veranderen, behouden wij ons het recht voor om het privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen.

Live Your Dream Foundation heeft de ANBI status aangevraagd

Live Your Dream Foundation (LYD) is een aantrekkelijke, professionele partner met bijbehorende fiscale faciliteiten voor grotere fondsen in Nederland.

Live Your Dream Foundation (LYD) is vanzelfsprekend ook op Facebook te vinden / volgen. Help ons mee door onze pagina leuk te vinden en deel onze berichten met de rest van de wereld!

Missie van de Live Your Dream Foundation

Missie

Door het organiseren van evenementen slaan wij een brug tussen de belevingswereld van chronisch ziek en gezond.

Visie van Live Your Dream Foundation

Visie

Chronisch zieke jongeren kunnen door gezamenlijk aan sportevenementen deel te nemen veel van elkaar leren.

Coachen door Live Your Dream Foundation

Coachen

We coachen mensen om evenementen te organiseren waaraan chronisch zieken en gezonde jongeren kunnen deelnemen.